மின் கவியில் புத்தக அளவில் மாற்றம் செய்ய

June 19, 2018

மின்கவி தளத்தில்  புத்தக அளவில் எவ்வாறு தேர்வு செய்வது  .தேர்வு செய்த பின் எவ்வாறு word document ல் மாற்றம் செய்வது போன்றவற்றை விளக்கும் காணொலி .

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

2020 © மின்கவி